เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

 แหล่งสื่อการเรียนรู้

ผลงานผลิตสื่อการเรียนรู้ของ ครู

ครูอรรถพล  กาลนิล

รร.บ้านหนองชุมพล

 http://www.spburi.com/attapon

ครูบุญเจือ  ผิวเหลือง

รร.บ้านดอนมะขามช้าง

 http://www.spburi.com/BOONJUR

ครูแฉล้ม  ชินชูวงศ์

รร.บ้านดอนมะขามช้าง

 http://www.spburi.com/chalam

ครูจิรวัฒน์ สังข์ผาด

รร.วัดบางขุนไทร

 http://www.spburi.com/Chirawat

ครูพิเชษฐ์  แสงน้อย

รร.อนุบาลจังหวัดเพชรบุรี

 http://www.spburi.com/pichat

ครูวาสนา  โพธิ์ทอง

รร.บ้านดอนมะขามช้าง

 http://www.spburi.com/vadsana

ครูสุระเชษฐ   ขำเพชร

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/chad

ครูอลงกต  สังวรณ์

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/arongkot

ครูชลธิชา    นามสละ

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/cholticha

ครูนัยนา  โพธิ์งาม

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/naiyana

ครูศิริวรรณ  แสงหาด

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/siriwan

ครูสมปอง  คำหอม

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/sompong

ครูสุระเชษฐ   ขำเพชร

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/surachet

ครูวรรณภา  เสรีรักษ์

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/wannapa

ครูสุมาลี แสงสุทธิลักษณ

รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

http://www.spburi.com/sumalee

ผลงานผลิตสื่อการเรียนรู้ของ นักเรียน

     

รักษ์ตาลโตนดไทย

รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

http://www.spburi.com/Palm

 สื่อการสอนทั่วไป

 

 

 

ข้อสอบภาษาอังกฤษ 

 

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียน DLIT

 

 

 

 

การนำสื่อการสอนจาก โลกออนไลน์มาใช้ประโยชน์เพื่อ
การศึกษา อย่างง่าย

บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง สี กับงานศิลปะ เป็นบทเรียน
ผ่านระบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน บทเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบ
หลังเรียน สามารถเรียนที่บ้านและนำแบบฝึกหัดและกิจกรรม
มาทำที่โรงเรียนโดยให้ครูผู้สอนช่วย ชี้แนะได้


 

สื่อ คลิป VDO รายการ ICT Genius9 นายอัจฉริยะ
- ชมรายการย้อนหลัง ก้าวทันเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีบนระบบปฎิบัติการ ต่างๆ
- Application ที่น่าสนใจ

  เปิดโลกการเรียนรู้กับ True ปลูกปัญญา
- คลังความรู้
- คลังข้อสอบ
- ในห้องเรียน
- นอกห้องเรียน  ฯลฯ

  

 สื่อการเรียนรู้/สื่อการเรียนการสอน Tablet  Online
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 กลุ่มสาระ

 

  สื่อ Digital Content
- ช่วงชั้นที่ 1
- ช่วงชั้นที่ 2
 

 

  สื่อ Digital Content Self Learning
   8 กลุ่มสาระ

 

  

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan