เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

แหล่งสื่อที่น่าสนใจ

.
ความรู้เกี่ยวกับการสอบ PISA Online

 
ระบบPISA Online สำหรับครูและนักเรียนเข้าระบบเพื่อทดสอบ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ

.
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเนรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding Thailand

 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ)

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 

แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับพํมนาตนเองในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ติวฟรีดอทคอม www.tuifree.com  เพิ่มช่องทางในการยกระดับผลการสอบระดับชาต

.
แหล่งเรียนรู้ DLTV


คู่มือ เอกสารประกอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกล

       

 แหล่งสื่อการเรียนรู้

ผลงานผลิตสื่อการเรียนรู้ของ ครู

แนะนำให้ Run บน Firefox

ครูแฉล้ม  ชินชูวงศ์

รร.บ้านดอนมะขามช้าง

 http://www.spburi.com/chalam

ครูจิรวัฒน์ สังข์ผาด

รร.วัดบางขุนไทร

 http://www.spburi.com/Chirawat

ครูวาสนา  โพธิ์ทอง

รร.บ้านดอนมะขามช้าง

 http://www.spburi.com/vadsana

ครูสุระเชษฐ   ขำเพชร

รร.วัดดอนไก่เตี้ย

http://www.spburi.com/chad

ครูอลงกต  สังวรณ์

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/arongkot

ครูชลธิชา    นามสละ

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/cholticha

ครูนัยนา  โพธิ์งาม

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/naiyana

ครูศิริวรรณ  แสงหาด

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/siriwan

ครูสมปอง  คำหอม

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/sompong

ครูสุระเชษฐ   ขำเพชร

รร.วัดดอนไก่เตี้ย

http://www.spburi.com/surachet

ครูวรรณภา  เสรีรักษ์

รร.วัดนาพรม

http://www.spburi.com/wannapa

ครูสุมาลี แสงสุทธิลักษณ

รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

http://www.spburi.com/sumalee

ผลงานผลิตสื่อการเรียนรู้ของ นักเรียน

     

รักษ์ตาลโตนดไทย

รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

http://www.spburi.com/Palm

 สื่อการสอนทั่วไป

 

 

 

ข้อสอบภาษาอังกฤษ 

 

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียน DLIT

 

 

 

 

การนำสื่อการสอนจาก โลกออนไลน์มาใช้ประโยชน์เพื่อ
การศึกษา อย่างง่าย

บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง สี กับงานศิลปะ เป็นบทเรียน
ผ่านระบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน บทเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบ
หลังเรียน สามารถเรียนที่บ้านและนำแบบฝึกหัดและกิจกรรม
มาทำที่โรงเรียนโดยให้ครูผู้สอนช่วย ชี้แนะได้
   

  เปิดโลกการเรียนรู้กับ True ปลูกปัญญา
- คลังความรู้
- คลังข้อสอบ
- ในห้องเรียน
- นอกห้องเรียน  ฯลฯ

  

 สื่อการเรียนรู้/สื่อการเรียนการสอน Tablet  Online
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 กลุ่มสาระ

   

- สูตรคูรเพลินเพลง

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan