เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 


STEM Education

ภาพกิจกรรมสะเต็มศึกษา หน่วยจัดอบรม สพป.เพชรบุรี เขต ๑

รุ่นที่ ๑  วันเสาร์ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประถมศึกษาตอนต้น  ดูภาพกิจกรรม

รุ่นที่ ๒  วันเสาร์ที่ ๒๔ – วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มัธยมศึกษาตอนต้น  ดูภาพกิจกรรม

Click to Download ---> Program ProjectileV2    ขั้นตอน (วิธีใช้)

รุ่นที่ ๓  วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประถมศึกษาตอนปลาย  ดูภาพกิจกรรม

รุ่นที่ ๔  วันเสาร์ที่ ๗ – วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  มัธยมศึกษาตอนปลาย   ดูภาพกิจกรรม

 

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา กิจกรรม และคู่มือ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา
“ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา” 
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1” 
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1” 
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2” 
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2” 
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3” 
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3” 
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4” 
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4”

 
 

 

 

 

 


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan