เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 

 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

 

 
คู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมและพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 วิธีการDownload

1. ดาวน์โหลดให้ครบทั้ง 6  Part
2. แตกไฟล์ที่ Part 1
3. จะได้ folder ที่มีไฟล์เอกสารทั้งหมด


 

 Part1

Part2

 Part3

Part4

 Part5

Part6

คู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับความงาม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

  วิธีการDownload

1. ดาวน์โหลดให้ครบทั้ง 5  Part
2. แตกไฟล์ที่ Part 1
3. จะได้ folder ที่มีไฟล์เอกสารทั้งหมด


 

 Part1

Part2

 Part3

Part4

 Part5

คู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ และสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์

 

  วิธีการDownload

1. ดาวน์โหลดให้ครบทั้ง 3  Part
2. แตกไฟล์ที่ Part 1
3. จะได้ folder ที่มีไฟล์เอกสารทั้งหมด


 

Part1

Part2

Part3

 สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สื่อพลังงานจากผลผลิตทางการเกษตร

Download

 

สื่อพลังงานก๊าซธรรมชาติ

Part1

Part2

สื่อพลังงานจากน้ำมัน

Download

 

  


เวลาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รับ-ส่งข้อมูล

E-Office-Obec

E-Office-เก่า

 

ระบบข้อมูลศึกษานิเทศก


ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
เข้าระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์
 


 เข้าระบบนิเทศออนไลน์
 เข้าระบบการนิเทศออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา 

คำนวณระยะทางระหว่างจัวหวัด-อำเภอ

 
 
 

QR Code  สำหรับเว็บไซต์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan