เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 

 
 

 

 


 

 
 

สื่อประกอบการอบรม พัฒนาข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

แบบบันทึกกิจกรรม PLC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  [ Download ]

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มบริหารงานบุคคล

    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    กลุ่มนโยบายและแผน

    หน่วยตรวจสอบภายใน

    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DL-ICT)

    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    กลุ่มกฎหมายและคดี

แหล่งเรียนรู้ภานนอก

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ Click

1. พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม Click
2. นำใบชำระค่าธรรมเนียมไปชำระเงินแล้วเก็บหลักฐานไว้เพื่อแนบหลักฐาน
3. เข้าระบบต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์  Click
4. ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต Click
หรือ เข้าสู่เว็บไซต์ คุรุสภา Click

ค้นหางานวิจัยเพื่อประกอบการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนางาน   [ search ]

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT)   [ search ]

พรบข้าราชการพลเรือน 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม  [view]

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan