ดาวน์โหลด

 

หนังสือราชการ ด่วน  

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่ฯนิเทศติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

   Download

 

 

ประกาศผลและหนังสือราชการการคัดเลือกโรเรียนต้นแบบระดับภูมิภาคที่ ๕

   

ประกาศภูมิภาคที่ ๕ ผลการคัดเลือกระดับภาค

Download
สพป.เพชรบุรี เขต ๒ Download
สพป.สมุทรสาคร Download
สปพ.สมุทรสงคราม Download
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ Download
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ Download
สพม.๑๐ Download

    

แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับภูมิภาค

สพป.เพชรบุรี เขต ๒

Download

สพป.สมุทรสาคร

Download

สปพ.สมุทรสงคราม

Download

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

Download

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

Download

สพม.๑๐

Download

   
ประกาศศูนย์ภูมิภาคที่ ๕ ผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

Download

คำสั่งภาค5

Download

 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค  ภาค 5
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692