ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาทางไกลDLTV/DLIT ภูมิภาคที่ 5
ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาคที่ 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต
1

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สำนักงาน

เบอร์โทร

Email

1

นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ    

สพป.เพชรบุรี เขต 1

0819180177

kesinilapan@gmail.com

2

นายฉลอง คงเจริญ

สพปสมุทรสาคร

0868964749

sunchanee_1975@hotmail.com

3

นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด

สพปสมุทรสงคราม

0895486765

sirijun_do@yahoo.com

4

นายสุรจิตร  เรืองศรี

สพป.เพชรบุรี เขต 2

0890856584

surajit101@hotmail.com

5

นางสาววาสนา  ยาวงษ์

สพป.ประจวบฯ 2

0830845578

st.teach@hotmail.com

6

นายสุเทพ  โตสุวรรณ

สพม.10

0818407417

techno2553@gmail.com

7

นายขจรเกียรติ เครือประดับ

สพป.ประจวบฯ 1

0814063858 kkruapradub@gmail.com

8

นายอำพล  หิ่นเก่า

สพป.เพชรบุรี เขต 2

0957604692 ampol_dang@hotmail.com

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค  ภาค 5
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692